Slik kan vårflommen utarte seg i Målselva

Se kart over flomsonene langs Målselva.