Slik har vi endret pengebruken: – Har startet å hente ut fra fryseboksen og sjekke bakerst i kjøkkenskapene

Korona-pandemien har på kort tid endret pengebruken betydelig blant nordlendingene. Hvordan har du blitt påvirket? Svar på undersøkelsen i denne saken.