Slepte seg seks timer gjennom snøen med brukket fot, før han fikk dekning til å ringe etter hjelp

Slepte seg seks timer før han fikk dekning.