Slår alarm etter Fagereng-tragedien. Flere elever sliter tungt uten å få hjelp

Flere av den omkomne morens medelever på Voksenopplæringa har psykiske problemer etter Fagereng-tragedien. For dem har det vært nesten umulig å få helsehjelp.