Gå til sidens hovedinnhold

Det nye byrådet sier nei til "gratis" skytebane

Artikkelen er over 5 år gammel

Takker nei til tilbudet om å overta Kjoselvdalen skytefelt fra Skifte Eiendom.

I august fikk Tromsø kommune og Troms fylkeskommune muligheten til å melde interesse for å overta det tidligere skytefeltet til forsvaret i Kjoselvdalen. Området har de senere år blitt brukt som riflebane, men det tidligere byrådet varslet før valget, at de ønsket å samle all skyteaktiviteten i Kjoselvdalen.

Skifte eiendom, som forestår salget av eiendommen, opplyste til Nordlys at de ikke vil ta seg betalt for eiendommen.

- Det gis anledning til å selge direkte til fastsatt markedsverdi, og Tromsø kommune får anledning til å kjøpe eiendommen til kroner null, uttalte selsjonssjef Ivan Fjeldheim-Pettersen.

Takker nei

Nå har imidlertid Tromsø kommune og det nye byrådet, bestemt seg for ikke å gå videre mot en overdragelse av eiendommen.

- Det nye byrådet ønsker ikke å investere i nye lokaliteter for skytterne pr tiden. På denne bakgrunn er det ikke grunnlag for å forhandle videre med Skifte Eiendom om erverv av eiendommen i Kjoselvdalen. Dette til informasjon, skriver leder ved eiendomskontoret, Marianne Knapp, i et brev til Skifte eiendom.

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen (Rødt) utdyper:

- Vi har hatt et møte med forsvarsbygg om den avtalen om forkjøpsrett, men vi har bestemt oss for at Tromsø kommune ikke skal erverve det arealet, sier Olsen.

Olsen var en av kritikerne da det forrige byrådet vurderte forkjøpsretten, og argumentet var da det samme som nå - at det er for stor risiko knyttet til sanering av området. Det er en forpliktelse forsvaret selv har påtatt seg, og Olsen ser ingen grunn til at kommunen skal ta den regningen.

- Grunneier har plikt til å sanere eiendommen, og har til 2018 på seg å få det gjort. Vi forutsetter at de kjører den prosessen selv, og tar den kostnaden. Så blir det på et senere tidspunkt bestemt hvem som skal eie arealet, sier Olsen.

Fortsetter reguleringen

Han understreker at verken det nåværende, eller det forrige byrådet, hadde noe vedtak om å gå inn på investeringssiden i et nytt skytebane-anlegg.

- At vi ikke inngår noen avtale med Forsvarsbygg nå, legger ingen hindring i prosessen med å regulere området til skytebane. Den går sin gang, og skal til politisk behandling til våren, sier Olsen.

- Blir det ikke dyrere for kommunen å kjøpe en ferdig sanert eiendom?

- Det er ikke gitt at Tromsø kommune skal inn på investeringssiden i det hele tatt. Dessuten er det jo reguleringsformålet som bestemmer prisen. Hvis arealet blir regulert til skytebane, så kan det jo ikke brukes til annet, og da det jo begrenset med interessenter, sier Olsen.

Ikke billig

Skifte Eiendom skal innen 2018 bruke 93 millioner kroner, som skal dekke kostnadene ved å sanere 14 skyte- og øvingsfelt, som tidligere har vært i bruk av forsvaret.

Det ble i 2011 gjennomført en miljøteknisk kartlegging av Kjoselvdalen skytebane, og sanering var under planlegging i regi av Skifte eiendom.

Etter at Skifte Eiendom gikk i dialog med Tromsø kommune om eventuell overdragelse, kunne seksjonssjef Ivan Fjeldheim-Pettersen opplyse at skytefeltet ikke var høyt prioritert på listen over kommende anlegg som skal saneres.

Kostnaden ved å sanere kan i mange tilfeller være betydelig. Skifte Eiendom opplyser at de så langt har brukt 2,2 milliarder kroner på å sanere eiendommer for forsvaret, og tilbakeført 25 000 dekar til friluftsformål for allmennheten.

Bare påTittelsnes i Sveio kommune ble det fjernet og deponert 1500 tonn forurenset masse. Kostnaden her kom på 7,5 millioner kroner.

Kommentarer til denne saken