20 skuterførere i Troms anmeldt: Se de ferske bildene fra helga som viser omfanget av ulovlighetene

HYPPIGE KONTROLLER: Mars og april er høysesong for skuterkjøring både av den lovlige og ulovlige sorten. Politiet har derfor hyppige skuterkontroller i disse månedene.

HYPPIGE KONTROLLER: Mars og april er høysesong for skuterkjøring både av den lovlige og ulovlige sorten. Politiet har derfor hyppige skuterkontroller i disse månedene. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Bildene fra politiets innleide helikoptre viser et så høyt antall skuterspor at det er umulig å telle dem.

DEL

Etter det store snøfallet forrige uke var det mange som trakk til fjells da finværet slo til i helga.

Det inkluderer også skuterfolket. Politiet var føre var, og avholdt skuterkontroller en rekke steder i Troms både fra bakken og fra lufta med helikopter.

- Til sammen anmeldes det 28 saker på 20 personer som ble tatt for ulovlig motorferdsel i utmark. Seks av disse 20 anmeldes for å ha kjørt uten gyldig førerkort. To anmeldes for å kjøre uregistrert skuter, sier miljøkoordinator Rolf Olav Sollied i Troms politidistrikt til Nordlys.

Politiet er spesielt opptatt av ulovlig skuterkjøring i utmark. 5 av de 20 anmeldte sjåførene er fra Nord-Troms, 4 er fra Sør-Troms. Resten av sakene, 11 i tallet, stammer fra politiets kontroller rundt Finnsnes-traktene.

Av de 11, hadde fire heller ikke førerkort, sier politioverbetjent Knut Inge Midtbø i Finnsnes lensmannsdistrikt.

Dagsferske spor

Skal man tro bildene som politiet og Statens naturoppsyn har tatt fra helgas kontroller, er det kun en brøkdel som har blitt tatt.

- Det er vanskelig å gjette hvor stort omfanget på ulovlig skuterkjøring er. Men da vi foretok disse kontrollene i helga, så oppdaget vi en stor mengde dagsferske spor, sier Sollied.

Nordlys har fått tilgang til tre av politiets bilder fra helgas skuterkontroller i Midt-Troms. De viser med tydelighet hvor mange som faktisk har kjørt ulovlig i helga.

Politiets skuterkontroller utføres både fra lufta og fra bakken.

Politiets skuterkontroller utføres både fra lufta og fra bakken. Foto:

- Som man ser av bildene, så er det ikke mulig å telle antallet spor eller gjette seg til hvor mange som har kjørt her. Det er bare å konstatere at vi har sett en stor mengde skuterspor i fjellet og utmarka for øvrig, sier Sollied.

Skadelig for dyr

Mange skuterførere i Troms stiller spørsmål ved hvorfor politiet prioriterer denne typen kontroller fremfor å bruke ressursene på annen kriminalitet.

Sollied peker imidlertid på at ressursbruken er lav, selv om politiet kjører hyppige skuterkontroller i Troms i høysesongen vinterstid.

FERKE SPOR: Sporene er så mange at det er vanskelig å telle hvor mange snøskutere som har vært kjørt her.

FERKE SPOR: Sporene er så mange at det er vanskelig å telle hvor mange snøskutere som har vært kjørt her. Foto:

- Årsaken til at lovverket er slik det er, er trykket som den sammenlagte mengden skutere legger på naturen og dyrene som holder til der. Det gjelder både vilt og tamrein, hvor det nå nærmer seg kalving. Dyrene blir raskt stresset og begynner å bruke av energien sin på å komme seg unna snøskutere. I noen områder risikerer reinen å nærmest bli springende mellom snøskuterne. Dødsrisikoen for rein om vinteren øker betraktelig når de utsettes for denne typen stress, sier Sollied.

Risikerer inndragelse

Troms-politiets miljøkoordinator forteller at en stor mengde av alle skuterførerne som blir anmeldt for ulovlig kjøring i utmark kjører uregistrerte skuter.

- Tidligere år har mellom 30 og 40 prosent av alle som er anmeldt for ulovlig kjøring hatt en uregistrert skuter. Dette tallet har gått noe ned i år, men det er fortsatt tydelig at mange eier skutere som ikke er registrert, sier han.

Enkelte av dem som knipes i Troms er tatt tidligere. I verste fall risikerer de at skuter og annet utstyr blir inndratt av politiet.

- På andregangs overtredelse vil inndragning av kjøretøy kunne bli vurdert.  Det vil være opp til politijuristene å vurdere, sier Sollied.

Han får følge av Midtbø.

- Hvis de er så tunglærte, så har vi anledning til å ta skuteren fra dem.

Men så vidt han vet er ingen av de som hittil er tatt i deres lensmannsdistrikt tatt mer enn en gang.

Flere kontroller

Helgas kontrollvirksomhet gikk for øvrig for seg under ordnede forhold.

- Det var ingen som forsøkte å unndra seg kontroll. Det slår sjeldent positivt ut for dem, det gjør det bare verre, og ender med beslag av førerkort, sier Midtbø.

Han sier at de vil fortsette med kontrollvirksomheten utover.

- Vi har våre «hotspot-er» som vi vil følge opp der vi vet at det foregår denne ulovlige virksomheten.

Det eneste positive Midtbø registrerte i helga, var at skuterne de stoppet var registrerte og i god stand, samt at førererne brukte hjelm og var godt ustyrte med tanke på skredfaren.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken