Skulle koste 115 millioner kroner – men sluttsummen er blitt langt høyere

Sluttsummen for nybygget ser ut til å bli 160 millioner kroner – 45 millioner kroner mer enn man håpet på da prosjektet ble startet i 2016.