I fjor sommer ble Senja Ungjobbsentral stablet på beina etter påtrykk fra kommunestyret om å få til dette. Ordninga ble imidlertid ingen suksess. Evalueringa av opplegget viser at det ble meldt inn svært få arbeidsoppdrag, bare tolv stykker totalt, samtidig som det var store problemer med å få noen til å ta jobbene, selv om 86 ungdommer i utgangspunktet hadde meldt sin interesse som jobbsøker.

«Nesten alle ungdommene ble kontaktet i løpet av sommeren for tilbud om oppdrag, men veldig mange av jobbsøkerne besvarte ikke anropene når de ble oppringt. Det ble dermed brukt veldig mye administrativ tid på å formidle enkelte av oppdragene. På et av oppdragene ble det eksempelvis gjennomført 20 anrop til ulike jobbsøkere, før en jobbsøker besvarte anropet», lyder det i evalueringa.

I tillegg pekes det på at det oppsto «uheldige situasjoner» ved at jobbsøkere som hadde bekreftet et oppdrag, ikke stilte opp som avtalt likevel.

- Skulle være en smal sak

Evalueringa legges fram for utvalget for oppvekst og kultur, og virksomhetsleder Cato Simonsen i Senja kommune tror ikke at dette opplegget vil bli forsøkt på nytt i denne formen.

- Det skulle være en smal sak å få dette til i teorien, men i praksis sleit vi med å få inn oppdrag og vi sleit med å få ungdommer til å stille opp og ta oppdragene, sier han.

- Hva sviktet?

- Det er vanskelig å gi noe klart svar på hvor det sviktet hen. Noen vil sikkert hevde at det var dårlig informasjon, andre vil mene noe annet.

- Forteller dette noe om ungdommenes arbeidsvilje?

- Jeg skal vokte meg vel for å mene så mye om det, det vil være oppskriften på å tråkke i salaten fra en «halvgammel tulling» som meg. Det kan være mange faktorer som ligger bak, og vi har ikke intervjuet ungdommene om dette.

Simonsen sier man ikke tenker å bruke mer energi på å finne ut av dette heller, selv om det kunne være interessant.

- Å klippe plenen eller male sjåen skulle ikke være spesielt vanskelige oppdrag, og det var de som bodde nærmest som ble kontaktet først, sier han.

Tilbake til gamle dager

Nå ligger det an til at kommunen vil lyse ut sommerjobber på gammeldags, tradisjonell måte.

- Det er avsatt midler til tekniske tjenester for å få utført plenklipping rundt kirkegårder, ved barnehager og annet småarbeid på offentlige uteområder. Det kan hende det er fornuftig å gå tilbake til et slikt konservativt opplegg, sier Simonsen, som venter at dette vil bli vurdert om kort tid, og at sommerjobber kan lyses ut om ikke altfor lenge.