Skrur opp prisen på dopapiret: – Vi er i en ekstrem situasjon