Skrekkbeskjed til norske boligeiere: - Tror boligprisene vil falle over 12 prosent

Egenkapitalen kan reduseres kraftig.