Her takker Markus (41) hjelpemannskapene etter å ha sittet skredfast i over to timer

– Jeg havnet i mye brattere terreng enn jeg hadde regnet med.