Rapport: Disse boligene ligger i skredfarlige områder

Artikkelen er over 4 år gammel

Seks bebodde bolighus ligger i det som vurderes å vare skredutsatte områder i Balsfjord kommune, hvor det er sannsynlig at det i løpet av 100 år vil gå ras.