- Den verste form for terapi er stillhet. Folk her er flink til å søke kontakt med hverandre, men det er klart at kontakten med de pårørende må skje utelukkende på deres premisser, sier lokalstyreleder i Longyearbyen, Arild Olsen.

Det enorme snøskredet fra fjellet Sukkertoppen i Longyearbyen fikk et tragisk utfall for to av byens innbyggere - en 42 år gammel mann og et lite barn.

Les også: Barn ble skredulykkens andre dødsoffer

Fra øyeblikket skredet gikk har hele befolkningen vist et imponerende samhold, og svært mange har bidratt med arbeidsinnsats, bolighjelp og annen støtte for de skredrammede og evakuerte.

Lokalstyrelederen fastslår at denne støtten selvfølgelig skal fortsette for familien som mistet ett av sine to barn i skredet, og for de tre barna som mistet sin far.

Forbereder barnehagene

- Midt i tragedien er det klart vi vil tilby det støtteapparatet vi har for de pårørende, fastslår Olsen.

Lokalstyret er i ferd med å forberede barnehagene og skolene på hvordan de skal ta imot barna. Skolen i Longyearbyen hadde hatt juleavslutning fredag før skredet, men lokalstyret er i ferd med å få på plass et tilbud også for skolebarna som er igjen på øya i jula.

- Vi hadde veiledning med de ansatte i barnehagene i går, og vi er i full gang med planlegging av hvordan vi skal møte skoleelevene. Vi har et fantastisk samarbeid med andre instanser som Sysselmannen og sykehuset her, og vi vil også tilby frivillige å bidra i dette arbeidet, sier sektorsjef for oppvekst og kultur i lokalstyret, Unn Martinsen.

Longyearbyen har rundt 110 barn i barnehagene og rundt 250 i skolealder til og med videregående nivå.

Mange inntrykk

Arild Olsen sier det er klart at mange barn har fått sterke inntrykk både da skredet gikk, og i forbindelse med evakueringen av områdene i nærheten av skredområdet.

- Mange unger sitter nok igjen med ulike inntrykk som de har behov for å snakke om. Vi har et apparat av dedikerte fagfolk som har kunnskap om oppfølging av slike ting, sier Olsen.