Longyearbyen: Regjeringen har ikke tro på at en stor aktør kan ta Store Norskes plass på Svalbard. Derfor ønsker man å bidra til nyetableringer av mange små aktører som skal sikre et robust familiesamfunn i Norge.

– Svalbard er en veldig viktig del av Norge. Det er stor enighet om hovedlinjene i Svalbardpolitikken, og disse vil vi videreføre, sa statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) i Justisdepartementet da han presenterte stortingsmeldingen om Svalbard i Longyearbyen onsdag.

Utfordringene som Longyearbyen står overfor etter at gruveselskapet Store Norske har redusert bemanningen fra 350 ansatte til ned mot 100 på halvannet år, er årsaken til at meldingen kommer nå.

Mer turisme

Statssekretæren understreker at etableringen av Innovasjon Norge i Longyearbyen vil få stor betydning i arbeidet med å skaffe alternativer for samfunnet som nå teller 2.300 innbyggere.

Hagesæter sier regjeringen vil se på regelverk for å kunne stimulere til mer turisme. Fiskeridepartementet skal blant annet se på mulighetene for å ta i land fisk fra Adventfjorden til lokalt konsum i turistnæringa, men også vurder om det skal åpnes for kommersielle fiskerier.

Havnevurdering

I oktober skal Kystverket legge fram en havneplan. Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) framhever overfor NTB en ny havn som en helt avgjørende motor for å få til vekst.

– Uansett hvilken næring Svalbard skal satse på i framtida, så har de behov for en havn. Den er helt avgjørende for en mulig ny fiskerinæring, sa Olsen.

I stortingsmeldingen foreslår også regjeringen å styrke klima- og miljøforskningen på Svalbard. Det skal utarbeides en samlet plan for forskning og høyere utdanning. Denne skal sees i sammenheng med forskningen i Ny-Ålesund.

Rassikring

I revidert nasjonalbudsjett settes 10 millioner kroner av til gjenoppbygging etter rasulykken 19 september i fjor, en ulykke som tok to liv og raserte 10 hus. I stortingsmeldingen lover regjeringen å følge opp eventuelle funn i evalueringen av rasulykken som Hovedredningssentralen nå gjennomfører. NVE skal også kartlegge flom- og skredfare på Svalbard.

Meldingen gir ingen signaler om kulldriften skal fortsette etter den tre år lange driftshvilen i gruvene i Svea og Lunckefjell, men driftssituasjonen til Store Norske skal vurderes i lys av prisene og markedsutviklingen for kull, heter det.