Begge de omkomne bodde i boliger leid fra Longyearbyen lokalstyre. At de ikke ble opplyst om skredfaren, er ikke et straffbart forhold, konkluderer Spesialenheten for politisaker.

– I påtalesaken mot Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre og Store Norske, konkluderer Spesialenheten med at intet straffbart forhold anses bevist. Saken er dermed henlagt, melder Svalbardposten.

For Sysselmannen del har Spesialenheten vurdert et mulig straffansvar knyttet til det overordnede ansvaret for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

«Spesialenheten mener likevel at etterforskningen har vist at det ikke er avdekket forhold ved Sysselmannens beredskapsarbeid som kan kvalifisere for straff­ansvar», heter det i vedtaket.

Ved 11-tiden på formiddagen 19. desember 2015 gikk et stort snøskred fra fjellet Sukkertoppen i Longyearbyen. Atle Husby (42) døde i selve skredet. Nikoline Røkenes (2) døde dagen etter på sykehus. Totalt ti hus ble ødelagt av snøskredet. I alt befant det seg 24 personer i husene.