Det bekrefter stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg (Frp) og Kent Gudmundsen (H) overfor Nordlys.

  • 20 millioner kroner foreslås bevilget til NVE over Olje- og energidepartementets budsjett til skredsikring.
     
  • 28 millioner kroner foreslås bevilget til Statsbygg over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til grunnundersøkelser og prosjektering av mye boliger i Longyearbyen.

«Spisshusene» prioriteres

I desember ble 2015 ble to mennesker drept i et stort snøskred i Longyearbyen, og en rekke boliger ble totalskadd.

I februar i år gjorde et nytt snøskred ødeleggelser på bygningsmasse, uten at noen kom til skade. Etter det siste skredet ble flere boliger evakuert.

Ifølge regjeringen vil området ved de såkalte spisshusene som ble rammet av skredet i 2015 bli prioritert, med snøskjermer og støtteforbygninger.

Innflyttingsklare i 2018

 

Midlene til Statsbygg er øremerket grunnundersøkelse og prosjektering i Gruvedalen i Longyearbyen.

Målet er å ha nye boliger innflyttingsklare i 2018.

Det er det meldt inn et behov på inntil 100 boliger som erstatning for de som ikke kan benyttes i dag.

- Jeg er kjempeglad for at regjeringen prioriterer dette. Og det fikk vi tydelig dokumentert da jeg var på Svalbard i mars, og hadde møter med lokalstyret og næringslivet der oppe, som tydeliggjorde behovet for nybygging og skredsikring. Dette har Kent Gudmundsen og jeg jobbet med opp mot regjeringen, og vi er fornøyde med at vi lykkes, sier Korsberg til Nordlys.

Kent Gudmundsen mener disse tiltakene er viktig for UNIS, studentene og forskningsmiljøet, som i dag merker utfordringene med boligmangel.

- Det er utrolig viktig når vi satser på nordområdepolitikken, at man legger til rette for gode boligforhold for folk som skal ha aktivitet på Svalbard. Dette et av de viktigste tiltakene, når man skal ha vekst og utvikling i dette samfunnet, sier Gudmundsen til Nordlys.