Forberedt på å søke etter de omkomne: - Har stor respekt for familiene som har mistet sine aller næreste

Frivillige mannskaper er forberedt på å bidra i det tunge søket etter de omkomne i skredulykken.