De åtte skiløperne sto samlet ved skoggrensa. Så begynte fjellet å buldre rundt dem

Minst 31 skredhendelser i Troms med mennesker involvert - noen av dem er aldri meldt fra om. Til sammen er det registrert 88 skredhendelser i Norge.