Både fylkesvei 348 Akkarvik - Langfjordbotn og fylkesvei 347 på strekningen Årviksand - Nymoen har vært stengt på grunn av skredfare. Begge strekningene ble stengt etter at det gikk skred Torsdag denne uka.

Lørdag skal Statens vegvesen ta stilling til om veistrekningene kan åpnes. Disse to skredene stenger fylkesvei 348 på Arnøya. Skredene gikk torsdag morgen.