Et skred har fredag ført til at deler av Tamokdalen er uten mobildekning.

Det sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

- Skredet har tatt med hytta som er tilknyttet masta på stedet.

Og i denne hytta var kritiske tekniske installasjoner.

Delvis uten dekning

Amundsen sier det bare er deler av Tamokdalen som er uten dekning.

- Men det vil gjelde området som dekkes av denne masta.

Dette gjelder området ved Blåbærfjellet. Tamokdalen er en kjent skidestinasjon. Amundsen sier derfor de gjerne vil varsle om at det kan mangle mobildekning slik at de som ferdes i området tar høyde for dette.

Det er ikke første gang skred tar mobildekningen i området.

- For noen år siden ble masta tatt av skred. Da flyttet vi den noe for å unngå dette. Nå står masta, men hytta gikk.

Kan ta tid

På grunn av skredfaren kan ikke Amundsen si sikkert når de får reparert feilen. Per nå er det ikke tilrådelig å sende inn mannskap.

- Vi må inn i området for å rette denne feilen. Det vil vi gjøre så snart det er forsvarlig, men slik det ser ut nå er det ikke sikkert vi kan gjøre det før over påske.