Fjorden går på lykkepiller

Foto:

Artikkelen er over 12 år gammel

Antidepressivene havner i sjøen utenfor Tromsø etter å ha passert innbyggernes fordøyelsessystem.

DEL

I fire år har Tromsøforskere målt innhold av antidepressiver i avløpsvann i Tromsø.

De finner overraskende store konsentrasjoner rester fra antidepressive legemidler – selv etter at avløpsvannet er renset.

Medisinene vi mennesker putter i oss, kommer også ut igjen – i noen grad fortsatt virksom.

Alt av legemidler havner i naturen

Faktum er at alt vi bruker av legemidler havner til slutt i naturen. Oftest igjennom kloakksystemet.

– Vi ønsker å skape bevissthet om at legemidler er et fremmedstoff i naturen. Vi trenger mer kunnskap om mengder og om langsiktige skadevirkninger, sier stipendiat Terje Vasskog og professor Einar Jensen ved institutt for Farmasi ved Universitetet i Tromsø.

Det er rapportert at antidepressiver i store mengder har effekt på marine organismer.

– Vi vet ikke om eksponering av disse stoffene i lav konsentrasjon over lang tid har effekt eller ikke, men dette er noe som det skal forskes videre på, sier Vasskog.

To prosent i Troms går på lykkepiller

– Legemidler er designet for å være biologisk aktive, men for at de skal virke akutt må de ha en viss konsentrasjon. Det vi finner i avløpsvannet er små mengder, men vi vet ikke om det kan skje en bioakkumulering. Det vil si at stoffene kan bygge seg opp, sier professor Einar Jensen.

Tromsøforskerne har valgt ut kun antidepressiver for prøvetakingen sin.

Og i avløpsvannet finner de konsentrasjoner av alle de stoffene de har sett etter.

Dette til tross for at forbruket av antidepressiver i Troms ligger under forbruket på landsbasis.

Drøyt to prosent av befolkningen i Troms bruker til enhver tid antidepressiver.

De såkalte lykkepillene er hyppigst brukt – den vanligste er Citalopram – det er også det stoffet de finner mest av i avløpsvannet.

Artikkeltags