Enige om budsjettet: Dropper varslede kutt

LEGGER BORT ØKSA: Pål Julius Skogholt (SV), Jens Ingvald Olsen (Rødt), ordfører Kristin Røymo (Ap) og Aps gruppeleder Jarle Heitmann verner både skolen, barnehagene og enkelte andre områder fra kutt.

LEGGER BORT ØKSA: Pål Julius Skogholt (SV), Jens Ingvald Olsen (Rødt), ordfører Kristin Røymo (Ap) og Aps gruppeleder Jarle Heitmann verner både skolen, barnehagene og enkelte andre områder fra kutt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Rektorer, foreldre og barn kan puste ut. Det blir ingen millionkutt i skoler og barnehager i Tromsø.

DEL

Et samlet rektorteam i Tromsøskolen advarte skarpt mot kutt på nesten 50 millioner kroner i oppvekstsektoren. Det var dette administrasjonen i kommunen hadde foreslått for å ta inn merforbruk inne pleie og omsorg, samt for å dekke opp for lavere statlige overføringer enn ventet i statsbudsjettet.

Men nå har den politiske ledelsen bestemt seg for at det ikke blir noe av de varslede kuttene verken i skolen eller i barnehagene, i barnevern, eller i kultur, kirker og trossamfunn i budsjettet for 2019.

- Helt urimelig

- Driftsnivået er veldig høyt innen pleie og omsorg, og nå er vi inne i den største omstillinga på dette området noen gang. Da er vi nødt til å la det gå noen måneder ut i 2019 før vi ser resultatet. Vi har tillit til at den prosessen vil lykkes, sier ordfører Kristin Røymo (Ap).

Totalt hadde administrasjonen foreslått å styrke pleie og omsorg med 90 millioner kroner på bekostning av flere andre sektorer - blant dem skoler og barnehager som først lå an til å miste henholdsvis 25 og 22 millioner kroner neste år.

- Det ville vært helt urimelig om skoler og barnehager skulle dekket dette, mener Pål Julius Skogholt (SV).

- Det har heller ikke vært noen konsekvensutredning av hva slike kutt ville betydd. Derfor har dette skapt mye uro, sier Jens Ingvald Olsen (Rødt).

- Vi gikk jo til valg på å sikre 40 flere lærere. Da ville det jo blitt veldig vanskelig å reversere det med dette kuttet, sier Røymo.

Disposisjonsfond

Til sammen reverserer nå politikerne 56,5 millioner kroner som administrasjonen hadde foreslått å kutte innen skole, barnehager, barnevern, kultur, kirker og trossamfunn.

Hele dette beløpet dekkes inn gjennom kommunens disposisjonsfond. Da vil det gjenstå litt i overkant av 100 millioner kroner på fondet.

Selv om posisjonen nå dropper mesteparten av de foreslåtte kuttene, er det fortsatt nesten 34 millioner kroner igjen som må hentes inn på andre sektorer for å kunne styrke pleie og omsorg.

Fortsatt kutt

Det berører blant annet byggsektoren i kommunen med et kutt på nesten ni milioner kroner, flyktningtjenesten mister 2,9 millioner, sosialtjenesten 3,7 millioner, boligtiltak 0,4 millioner, idrettstilbud 0,5 millioner, næring 0,4 millioner, byutvikling 1,7 millioner, bydrift 2,7 millioner, og brann og redning 1,5 millioner.

Også driftsbudsjettet for politikerne kuttes med 0,8 millioner kroner.

Disse kuttene opprettholdes i budsjettet som vedtas onsdag. Men politikerne ber om en konsekvensvurdering i forbindelse med behandlingen av Økonomirapport 1 i april.

- Veldig, veldig fornøyd

Rektor ved Fagereng skole, Janne Kristine Johansen, er svært lettet over at politikerne skjermer skolen og barnehagene fra kutt.

- Ja, jeg er veldig, veldig fornøyd, sier hun.

Også opposisjonen vil gå inn for å skjerme barn og unge, sier gruppeleder for Høyre, Erlend Svardal Bøe.

- Det er ikke riktig at det store avviket innen pleie og omsorg skal gå utover de aller minste, sier Bøe.

Han tar forbehold om at partigruppene ennå ikke har ferdigbehandlet forslaget, men sier at opposisjonen også vil gå inn for å skjerme byutvikling.

Kutt i administrasjonen

- Så har vi til gjengjeld lagt inn et kutt på administrasjonen på 7,5 millioner. Det er viktig at alle sektorer bidrar, uttaler han.

Også opposisjonen tapper disposisjonsfondet for å unngå de største kuttene.

- Alt dette skyldes jo at posisjonen ikke har klart å få økonomien i balanse. Det var jo ikke måte på hvor enkelt det skulle være. Nå må de slutte å vente på resultater, men heller begynne å levere, mener Bøe.

Posisjonen på sin side mener alt nå ligger til rette for at merforbruket innen pleie og omsorg tar slutt.

- Vi har ingen garantier, men det er tatt store steg framover. Det blir tungt, men vi tror på endringene som nå gjennomføres. Det er jo også derfor vi sier nei til de foreslåtte kuttene, sier Pål Julius Skogholt.

Budsjettet for 2019 skal vedtas endelig i kommunestyremøtet førstkommende onsdag.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken