Oda (18) fra Tromsø var litt skolelei. Så kom venninna med et forslag som snudde opp ned på alt

Oda Kristiane Akselsen (18) fra Tromsø er avgangselev ved Senja videregående skole på Gibostad, og det er ikke fritt for at hun - som mange andre - ble litt skolelei det siste året.