Midt på natten forsvant ungdommenes tomgods. Da stilte bygda opp for å hjelpe

Pengene fra tomgodset skulle skoleelevene bruke på klassetur. Da tomgodset ble stjålet, bestemte bygda seg for å hjelpe ungdommene.