Se direkte: Høringsmøte om betent forslag om skolekretser

Av

Vi sender direkte fra høringsmøtet i kommunestyresalen. Etter høringen skal utdannings- og oppvekstkomiteen behandle og fatte vedtak i saken.