I en pressemelding varsler Troms fylkeskommune et samlet nedtrekk på 60 millioner kroner neste år. Det betyr et stramt budsjett også i utdanningssektoren, men investeringsplanene for skolebygg, berøres ikke.

Fylkesrådet ønsker også å se lengre enn dagens planlagte prosjekter, fremgår det av pressemeldingen.

Taper penger

Vi er inne i en periode der antall 16-19-åringer i Troms faller med rundt 200 stykker hvert år. Konsekvensen er en betydelig reduksjon i inntekter, skriver fylkesråd Roar Sollid.

Troms har imidlertid flere elever samlet sett enn i fjor. Det er i hovedsak nyankomne flyktninger og asylsøkere, elever med voksenrett,og elever tatt inn etter fylkestingets vedtak om fullføringsrett for dem som har brukt ungdomsretten.

- Staten holder fortsatt på finansiering innenfor aldersbegrensningene, så dette er kostnader fylkeskommunen tar for å hjelpe enkeltmennesker i Troms til en karriere, og for å gi arbeidslivet større tilgang på kvalifisert arbeidskraft når kullene går ned, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

LES OGSÅ: Troms ønsker å flytte fylkesgrensa sørover til Tysfjorden. Det får ikke gehør i Narvik. 

Skal redusere frafallet

I tråd med fylkestingsmeldingen «Samspill for økt gjennomføring», skal det settes av midler i budsjettet, til å gjennomføre flere tiltak.

Først og fremst iverksettes forsøk der skoler blir delegert større del av det fylkeskommunale ansvaret for å sikre et gjennomgående kvalitetssystem i fag- og yrkesopplæringen, og forsøk med flere fleksible opplæringsmodeller, står det i pressemeldingen.

- Vi skal raskest mulig passere landssnittet når det gjelder gjennomføring av videregående opplæring i Troms. Vi er allerede på god veg, konstaterer Sollied.

Innenfor utdanningsetatens budsjettramme på rundt 1 milliard kroner vil det bli bevilget mer midler til tiltak som tar sikte på å øke kvaliteten og redusere frafallet. Det bevilges mer for å sikre fullføringsrett for flere. Det skal brukes økte ressurser på videregående opplæring for nyankomne flyktninger, til særskilt norskundervisning og til spesialundervisning. 

Harstad kan få ny skole

Fylkesrådet holder investeringsplanene for nybygg, der nye Bardufoss videregående skole åpner neste år og nye Ishavsbyen videregående skole planlegges ferdig i 2019. I tillegg ventes ombyggingen av 1. etasje på Nord-Troms videregående skole, avdeling Skjervøy å være ferdig til neste høst.

- Med tanke på de store inneklima- og romutfordringene Heggen videregående skole har, ønsker fylkesrådet å legge fram en sak i 2017 der man ser på mulighetene for å finansiere et nytt skolebygg i Harstad, sier fylkesråden.