– Med tanke på barnas sikkerhet er dette meget kritikkverdig

Balsfjord kommune var klar over situasjonen i lang tid, men foreldrene fikk først vite det på torsdag.