- Det kan ikke være slik at vi skal sitte og være redd for om ungene kanskje ikke kommer hjem fra skolen i dag, sier Camilla Slaatbråten. 

Hun og familien bor øverst i Innlandsveien på Berg i Tromsø. De to barna, førsteklassingen Alexander (6) og fjerdeklassingen Marcus (9), går på Reinen skole. Hver morgen kommer skolebussen og henter dem ved busstoppet ovenfor huset.

Tre dager i uken slipper skolebussen dem av ved det samme busstoppet, men på mandager og torsdager blir de to guttene sluppet av ved et busstopp omtrent en halv kilometer nede i veien.

Da må de gå langs Innlandsveien og opp bakken til huset.

-  Veien er svært dårlig og smal. Det er ingen belysning og Ikke noe fortau. Etter at asfaltverket på Olavsvern åpnet, er det også tett med lastebiler på veien.

På strekningen de to guttene må gå er det 60-sone, men mamma Camilla forteller at det ikke er uvanlig at bilene holder langt høyere fart.

- Akkurat nå er det lyst når barna går hjem, men når mørketiden kommer vil veien bli helt mørk. Og når snøen kommer og brøytingen begynner, blir veien enda smalere og farligere.

 

Fra fylket til kommunen

Tidligere år har eldstesønnen Markus blitt satt av like ved huset. Det var først i august at Slaatbråten fikk vite at dette ikke var mulig to dager i uken.

- Da slutter nemlig skolen før klokken 14. Etter klokken 14 er det fylkeskommunen som tar seg av skolebussene og de kjører helt til huset. Før klokken 14 er det Tromsø kommune som skoleeier som har ansvar for skyss. De bruker da de vanlige rutebussene, og rutebussene kjører ikke helt opp Innlandsveien på den tiden av dagen.

Slaatbråten har tatt kontakt med både rektor og fylkeskommunen, uten at de har kommet frem til en løsning. Akkurat nå er Slaatbråten hjemmeværende og skal være det ut året. Når det blir mørkt må hun trolig gå ned til busstoppet for å hente ungene, ettersom hun ikke vil at de skal gå langs veien alene.

-  Men jeg skulle ønske vi slapp å gå den veien, for det er en skummel vei å gå når det er mørkt.

(Saken fortsetter under bildet)

Opplegg på skolen

Det beste for foreldrene hadde vært om ungene ble satt av like ved huset, men Slaatbråten forteller at det flere løsninger som kunne gjort situasjonen mer levelig.

-  Om det hadde vært fortau og lys langs veien, hadde vi ikke trengt å være så redd. Nå er det nesten slik at jeg sitter med hjertet i halsen når ungene går hjem fra skolen.

Ifølge Slaatbråten er det fire andre unger i området som også må gå hjem langs Innlandsveien når de er ferdig tidlig på skolen.

-  Om ikke man klarer å få bussen til å komme opp her, så kunne kanskje skolen forandret litt på timeplanen slik at ungene er ferdig 14.00. Eventuelt kunne de hatt et opplegg for dem frem til skolebussen kom. Da hadde man sluppet å sitte og lure på om ungene kom til å komme hjem fra skolen i dag.

 

- Skal finne løsninger

Rektor ved Reinen skole, Beate Evjen, forteller at hun er klar over at elevene har brukt rutebussene når skolen har sluttet tidligere enn 14.00.

- Fylkeskommunen tilbyr skyss på ett bestemt tidspunkt og vi kan ikke forvente at de skal tilrettelegge for hver elev.  Men når skoleveien er utfordrende, må vi finne løsninger, sier hun.

Rektoren forteller at vil lage et opplegg når skolen er ferdig før 14.00.

- Da kan de få være på skolen frem til skolebussen går. Eksempelvis kan de få være på SFO frem til bussen, uten å betale for SFO-plass.  Vi skal klare å ordne tilsyn med ungene. Dette handler om at vi må være fleksibel og finne løsninger. 

Hun legger til at for fjerdeklassingen blir det arrangert leksehjelp når skolen er ferdig 13.00.

- Så her er det mulighet for elevene i fjerdeklasse å få et faglig innhold.