Byrådet foreslo delvise nedleggelser av flere distriktskoler, men vil trolig snu når saken behandles på nytt torsdag.

Det skjer etter at 30 organisasjoner og enkeltpersoner har gitt svar i høringsrunden om skolestrukturen i distrikts-Tromsø.

- Vi sender ikke ut på høring uten å være villig til å lyttet til høringsinnstansene. Vi har hørt på dem så langt vi har sett at det har vært fornuftig, sier byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn (H).

I innstillingen til byrådsmøtet torsdag er mange av klassenedleggelsene fra det opprinnelige forslaget fjernet (se faktaboks).

Forslaget om nedleggelse av Skogvik skole på Rebennesøya består. Der ville det kun gått to elever fra høsten 2015. De skal nå gis undervisning på Hansnes skole i Karlsøy kommune, er Fyhns innstilling til byrådet. Skoletilbudet skal vurderes på nytt når flere elever i skolekretsen skal begynne i 1. klasse i 2018.

LES OGSÅ: De bor like ved skolen. Nå kan skoleveien bli tre timer lang

Beholder ungdomstrinn

I forslaget som ble lagt ut på høring skulle ungdomstrinnet på Vengsøy skole overføres til Kvaløysletta skole. Det forslaget har Fyhn trukket tilbake.

- Vi ser at det ville bli veldig lang skolevei for noen elever og derfor bevarer vi den skolen, sier hun.

Forslaget om å flytte 5. til 7. trinn på Vikran skole til Straumsbukta er satt på vent til barnehagesituasjonen på Vikran er avklart.

Forslaget om å legge ned 5. til 7. trinn på Kattfjord skole videreføres i den nye innstillingen. Elevene skal flyttes til Brensholmen skole.

Sjursnes består

Byrådet hadde også foreslått å legge ned 5. til 10. trinn på Sjursnes skole og flytte elevene til Ramfjord skole. Der har bygda mobilisert for å bevare skolen som den er i dag.

Sjursnes Utviklingslag inviterte politikerne til busstur for å vise dem den lange og rasfarlige skoleveien elevene ville få med forslaget. Og nå er det strøket.

- Vi har fått tilbakemelding på at mange elever ville blitt utsatt for en skolevei som er veldig rasutsatt. Da har vi lyttet til dette. Vi ser at det er utfordrende å kjøre i buss gjennom rasutsatte områder, sier Fyhn.

- Elevtallet på Sjursnes vil ligge på 20 elever fordelt på 10 trinn frem til 2020. Det er ikke veldig mange, men vi tar bekymringen om å frakte elever gjennom rasutsatte områder på alvor, sier hun.

På Sjursnes, som på flere andre distriktskoler skal kommunen vurdere muligheten for å ta i bruk såkalt digitalt klasserom når bredbåndsutbyggingen til bygdene fullføres, forteller Fyhn.

- God nyhet

- Det er en kjempegod nyhet for Sjursnes, sier leder i Sjursnes Arbeiderlag, Jens Sørensen. Han har vært en stor motstander av det foreslåtte skole-kuttet i bygda.

- Det er snakk om en skolevei på nesten to timer hver vei, og gjennom fire rasområder, sier Sørensen.

Han forteller at bygda har opplevd tilflytting av unge mennesker. Skolen er viktig for å gjøre bygda attraktiv for foreldre.

- Et slikt tiltak ville vært starten på nedleggelsen av Sjursnes skole. Det er dramatisk og ville vært en styrt avvikling av hele bygdesamfunnet. Skolen er en av bærebjelkene i bygda, sier Sørensen.