Først etter at de tok over eiendommen, fant de dette huset

Da kystlaget overtok den store eiendommen fra Universitetet i Tromsø, fikk de seg en del overraskelser som de ennå ikke har kommet over.