Kun to søkere til rektorstilling. Nå har kommunen ansatt