Han får kritikk av Tilsynsutvalget for dommere for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk.

Skoghøy har den siste tiden vært i medienes søkelys etter at han i desember gikk offentlig ut og hevdet at han hadde blitt forgiftet av sin nå fraseparerte kone, Nataliia Andreassen Skoghøy.

Nataliia Andreassen Skoghøy har avvist disse påstandene, og politiet henla saken etter å ha etterforsket saken.

Hun har varslet søksmål mot den avtroppende høyesterettsdommeren.

Mandag denne uken ble det kjent at Skoghøy hadde søkt og fått innvilget avskjed fra embetet som dommer i Høyesterett med virkning fra 1. juli. Avtalen innebærer utbetaling av et engangsbeløp på 3.600.000 kroner før skatt, i tillegg til dekning av utgifter i forbindelse med avtaleprosessen.