De to nye byggene ble stengt med umiddelbar virkning etter inspeksjonen

Renholdet var helsefarlig dårlig.