Det ekstraordinære kommunestyremøtet ble satt klokka 17.00 onsdag. Halvannen time senere var det klart at ingen stemte mot den dramatiske innstilingen.

Nær halvparten av medlemmene i det ordinære kommunestyret var byttet ut med vararepresentanter fordi de av ulike årsaker var inhabile til å behandle saka. En av de som fratrådte var ordfører Torgeir Johnsen som i en periode var styrelededer for fondet. De omstridte bevilgningene ble gjort før han tiltrådte vervet, mens tidligere ordfører Roy Waage hadde styreledervervet.

- Jeg er ikke stolt

- Det er ikke med glede og stolthet  jeg legger frem denne innstillingen, sa kontrollutvalgets leder, Robert Hansen da han innledet om saken.

- Dette handler om hva som har foregått i våre egne kommunale selskaper, sa Hansen.

I innstillingen, som senere ble vedtatt, heter  det at resultatet av granskingen skal oversendes til påtalemyndighetene. Videre at man skal gjøre en juridisk vurdering av erstatningsansvar for Roy Waage og andre styremedlemmer. Kommunestyret vedtok også at man skal kreve at fiskeriselskapet på Arnøya, som mottok millionbeløp skal betale tilbake midlene, eller sørge for at de moderniseringstiltakene som skulle vært gjennomført blir gjort. Arbeider for 3 millioner kroner blir ansett for ikke å være utført.

Det var Nordlys som i 2010 avslørte at pengene neppe kunne vært brukt til å modernisere det kommunale anlegget

Måtte bruke 600.000 på å få frem sannheten

Geir Helgesen (H), som har vært medlem av kontrollutvalget understreket i sitt innlegg at granskingen har vist at kontrollen med midlene i fiskerifondet var ikke-eksisterende

- Dette er en viktig sak. Det som kommer frem i rapporten, er det som faktisk har skjedd, understreket Helgesen.

- Men det er også en falitterklæring at vi har vært nødt til å bruke 600.000 kroner, og leie inn en takstmann for å få svar på hva som har foregått i vårt eget selskap, sa Helgesen.

Pål Mathiesen fra SV mente saken har vært kostbar læring for Skjervøy-samfunnet.

- Dette var dårlig politisk arbeid, og det skal vi aldri gjøre igjen.Det har kostet anseelse, og kanskje stoppet nyetableringer i kommunen, sa Mathiesen

Aksel Jørgensen (H) var svært kritisk i sin gjennomgang.

Kraftig kritikk

- Det er ikke tvil om at denne saka har ridd Skjervøy kommune i lang tid. Når man har gjort alt som er mulig for å hindre de folkevalgte innsyn i kommunens selskap forteller en selsom historie. Dersom man hadde prøvd seg på noe slikt i et privat selskap, ville styret blitt byttet ut umiddelbart, sa Jørgensen.

Han rettet også kraftig kritikk  mot Kystpartiets ordførerkandidat Ørjan Albrigtsen, sittende varaordfører Ingrid Lønhaug (SV) og tidligere rådmann Reidar Mæland for å ha vært med på å hindre innyn i de omstridte sakene

- Hadde rådmannen gjort jobben, kunne ikke den politiske ledelsen holdt på slik gjennom mange år, sa Jørgensen.

- At disse personene ikke tar noen selvkritikk, men stiller som ordførerkandidater er verdt å legge merke til, sa Jørgensen.

- De har vist godt lederskap

Vidar Langeland fra Frp slo fast at rapporten var rystende lesning. Han roste sittende ordfører Torgeir Johnsen og leder av kontrollutvalget, Robert Hansen (Ap) for innsatsen de har lagt ned for å få saken belyst.

- Torgeir Johnsen og Robert Hansen har gjort en formiddabel jobb og vist lederskap. Gode ledere er de som trår frem og rydder opp når det er vanskelig, sa Langeland som trolig er den politikeren som har stilt flest spørsmål om dette sakskomplekset i kommunestyret.

Det er tre sentrale aktører i Årviksaka, den kontrollutvalget mener er den mest alvorlige i det omfattende sakskomplrekset:  Øyvind Isaksen var styreleder for kommunens eiendomsselskap. Halvar Solheim førte regnskapene, og Roy Waage var generalforsamling. Ingen av dem har ønsket å kommentere saken. I en SMS til Nordlys i går skrev Waage at han tar vedtaket til etterretning                                                 

Les også:

Henla etterforsking

Les også:

Ingen skjønte hvor pengene forsvant

Les også:

Tapte 4,5 millioner

Les også:

Politisk jordskjelv etter avsløringer