Problembakken, der tungt lastede vogntog stadig havner i trøbbel, er nå fikset.

I dag åpner den nye veien mellom brua på Skjervøy og tettstedet.

Klokka 12 i dag ble den nye veien, som går på siden av den gamle, åpnet for trafikk. Nyveien har mindre stigning slik at tunge vogntog på glatt føre skal klare å komme gjennom uten å bli stående fast.

- Langbakken på fv 866 har i mange år vært en flaskehals for sjømattransporten ut av Skjervøy. Omleggingen av veien her er et godt eksempel på at vi er bevist vår felles nordnorske samferdselsstrategi «Fra kyst til marked», sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

I en liten periode vil det være et felt i vegen som ikke har asfalt fordi arbeidet med vann og avløp må bli ferdig. Gammelvegen nå gjøres om til gang- og sykkelveg.

Dette arbeidet vil starte opp over nyttår.  Det vil være mulig å kjøre til helikopterlandingsplassen i byggeperioden, skriver Prestbakmo i pressemeldingen.