Ikke gå glipp av noe! Få Nordlys+ her!

Langbakken langs fylkesvei 866 i Skjervøy kommune skal legges om. Nå har fylkesrådet satt av 100 millioner kroner til omlegging av veibiten som har stor betydning for næringslivet på Skjervøy. Ifølge ei pressemelding fra fylkesråd for samferdsel, Ivar Prestbakmo, igangsettes arbeidet med veien allerede neste år.

– Oppstarten av omleggingen av FV 866 Langbakken ligger inne i forslag til rullert handlingsplan for fylkesvei, med oppstart i 2016 og fullføring i 2017, fordelt med 35 millioner i 2016 og 65 millioner i 2017, heter det i pressemeldinga.

Han forklarer at tilataket er særdeles viktig for fylkeskommunen å gjennomføre, da det er viktig å sikre framkommelighet for næringstransport. Langbakken har i mange år vært en flaskehals for sjømattransporten ut av Skjervøy.

– Det har gjennom de siste årene vært et godt samarbeid i prosessen med næringsaktører og ikke minst Skjervøy kommune ved blant annet tidligere Ordfører Torgeir Johnsen (Sp), som har jobbet får å sikre realiseringen av tiltaket. Samarbeidet har vært konstruktivt og sikret gjennomføring av reguleringsplan og framdrift med tanke på finansiering.

– Realiseringen av omleggingen av Langbakken til 100 millioner understreker Fylkeskommunens vilje til å prioritere infrastruktur viktig for næringslivet i Troms, selv innenfor svært stramme økonomiske rammer. Rullering av handlingsplan for fylkesvei behandles i Fylkesrådet førstkommende tirsdag og i Fylkestinget i desember.