på Skjervøy er et bolighus evakuert etter røykutvikling lørdag morgen.

Brannvesen er fremme på stedet og har evakuert fempersoner ut av bygget. Disse er tatt hand om av Ambulanse. Ingen personskade.

Alle personer i bygget er gjort rede for.