(Avisa Oslo)

Tandoori Hut serverer pakistansk mat og er et populært spisested på Sagene som har fått mange positive anmeldelser i aviser som Aftenposten og Sagene Blad, samt på Tripadvisor, Google og Facebook.

Da Mattilsynet kom på tilsyn 14. september, fikk restauranten klar beskjed om at renholdet var langt fra godt nok til at de kunne være sikre på at maten er trygg å servere.

– Alvorlig brudd

Det ble gitt hastevedtak på stedet om at all håndtering og salg av mat måtte stanses umiddelbart.

Mattilsynet beskriver i sin tilsynsrapport at de observerte «gjennomgående mangelfullt renhold generelt over hele lokalet».

Dette eksemplifiserer de med skittent belegg med gamle og inntørkede matrester, fett og støv langs gulv, veggfliser, tak, bak og under innretninger, berøringspunkter og på oppbevaringshyller for rent utstyr.

Inntørkede matrester, skitt, fett og støv ble også funnet på utstyr som blant annet komfyr, pizzaovn, eltemaskin, mikrobølgeovn, stekepanner, kjeler og stålbakker.

«Det mangelfulle renholdet som er observert i virksomheten, kan være en stor kilde til forurensning av matvarene i lokalet og et alvorlig brudd på regelverket. Mattilsynet vurderer derfor at det er en stor sannsynlighet for at maten blir forurenset, og fortsatt mathåndtering i virksomheten kan gjøre at folk blir syke av maten.» heter det i tilsynsrapporten.

Tandoori Hut kunne vise fram at de hadde skriftlig internkontroll for renhold, men Mattilsynet mente det var tydelig at disse ikke ble fulgt.

De eksemplifiserer bruddene på rutinene blant annet med at kokken på stedet hadde svært skittent forkle på seg, håndvask var blokkert med kjelelokk, kjele med kokt ris plassert på oppvaskbenk og manglende sporbarhet samt kontroll på holdbarhet på varer.

Spisestedet ble varslet om pålegg om å følge sine egne rutiner i praksis.

Var fortsatt ikke rent

Mattilsynet kom tilbake to dager senere, 16. september, for å følge opp spisestedet.

Da observerte de fortsatt mye av det samme som to dager tidligere. Tandoori Hut fikk ikke åpne igjen før de hadde vasket og desinfisert lokalene slik Mattilsynet krevde da de først oppdaget manglene.

Først 20. september, etter nok et oppfølgingstilsyn, fikk de åpne dørene for kunder.

«Vi har vurdert at tiltakene dere har utført når det gjelder lokaler – allmenne krav og renhold av utstyr tilsier at regelverket nå er oppfylt, og vi bekrefter at denne delen av saken avsluttes fra vår side.», lyder tilbakemeldingen fra tilsynet.

Men når det gjaldt etterlevelsen av spisestedets egne internkontrollrutiner, mente Mattilsynet at det fortsatt var mangler. Tandoori Hut fikk åpne dørene, men med strekmunn ved inngangsdøra.

Den 8. oktober fikk de smilefjeset tilbake for å følge alle rutiner og regler på en god måte.

Fremsto rent, ifølge eier

Avisa Oslo har vært i kontakt med innehaver og daglig leder, som i en innledende samtale formidler at lokalet fremsto som rent da hun tok over restauranten på våren i 2021. Hun viser til at Mattilsynet har sjekket svært nøye mens de var på tilsyn.

På spørsmål om hvorfor forholdene var slik at de fortsatt måtte holde stengt, også etter oppfølgingstilsynet, begrunnes det med misforståelse med tanke på dem som var til stede på det første tilsynet.

Hun påpeker at det nå skal være svært godt renhold i lokalene.

Etter den innledende samtalen har ikke eieren besvart Avisa Oslos gjentatte henvendelser.