Gå til sidens hovedinnhold

Skippergata, Nordlys, konsekvensutredning og symbolpolitikk

Birkelands blogg

(Nordnorsk debatt)

lederplass torsdag den 29. april tar avisa Nordlys stilling til to aktuelle kommunestyrevedtak. Avisa er uenig i kommunestyrets vedtak om å prøvestenge Skippergata, samt at de mener at ordningen med private forslag i kommunestyret bør/må begrenses.

Nordlys begrunner sin konklusjon om Skippergata på følgende måte:

A) Forslaget må konsekvens-utredes før vedtak fattes.

B) Stenging av Skippergata vil føre til svært store trafikale problemer i Tromsø sentrum.

Jeg tillater meg å være uenig med Nordlys, med følgende begrunnelse:

Til punkt A er det å si: Det er alltid lurt å konsekvens-utrede saker. Jeg ser imidlertid på prøvestenging av Skippergata som en del av en slik konsekvens-utredning. Ved å prøve-stenge gata vil man rimelig raskt få svar på om dette funker eller ikke. Altså man tester ut forslaget i praksis, i en liten prøveperiode, i stedet for å kun gjøre beregninger ved et skrivebord.

Forslaget vil, siden det er et prøve-forslag, raskt kunne reverseres dersom man ser umiddelbare store negative konsekvenser av forslaget, for eksempel rundt kø-problematikk.

Til punkt B er det å si:

Det forekommer meg noe paradoksalt at Nordlys etterlyser en konsekvensutredning av forlaget, samtidig som de VET at vedtaket vil føre til et ødeleggende trafikkaos i Tromsø sentrum.

Nordlys begrunner sin konklusjon om private forlag på følgende måte:

A) Private forslag tar for mye tid i kommunestyret, når de skal behandles.

B) Adgangen til å fremme private forslag bør begrenses, fordi denne type forslag først og fremst handler om symbolpolitikk.

Jeg tillater meg å være uenig i avisas konklusjoner, med følgende begrunnelse:

Til punkt A er det følgende å si:

Hvor lang tid kommunestyret skal bruke på selve behandlinga av private forslag, er det jo representantene selv som bestemmer. Hvis foreksempel ingen tegner seg til innlegg, så er det jo bare å gå rett til avstemminga. Selve saka som sådan har jo hvert enkelt parti gjort seg opp en mening om på forhånd. Vel er politikerne glad i å prate (det er jo jobben deres), men det går fint an at ordfører oppfordrer representantene til å fatte seg i korthet, uansett sak som behandles.

Til punkt B er det følgende å si:

Jeg synes det er flott at kommunestyret kan engasjere seg i både små og store saker som angår byens ve og vell.

At kommunestyrerepresentantene også engasjerer seg «i de små, konkrete sakene» i byen, ser jeg på som bra for demokratiet, og for engasjementet hos byens befolkning.

Å mene at denne type forlag kun handler om symbolpolitikk, er for meg en type nedvurdering og nedsnakking av politikerne arbeid, som jeg ikke har sansen for. De aller fleste av våre folkevalgte er hardt arbeidende, og svært så seriøse mennesker, som brenner for å bidra til et bedre lokalsamfunn. Det fortjener de takk og ros for, ikke nedsnakking og nedvurderinger.

Jeg er ikke av de som mener og tror at Skippergata vil fremstå med et yrende folkeliv de få dagene/ukene den skal være stengt. Til det er tilbudet i denne gata for dårlig, preget som den er av lite handel, kafeer og andre sosiale møteplasser. For de som bor her, og for de som jobber her på kontorer o.l, så vil jeg tro at de vil merke en endring til det bedre i sitt daglige virke. (Mindre støy og forurensning).

Det er først når Skippergata blir tatt i bruk som gamlebyens hovedgate, at den vil fremstå som en fullverdig markeds- og møteplass. Da kommer også det yrende folkelivet hit.

PS! Jeg vet ikke, men jeg spår at om noen år så vil hele Tromsø sentrum være bilfritt, slik som det allerede har blitt det i nesten alle andre europeiske byer. Tar jeg feil i min spådom, ja, så lever jeg godt med det.

Kommentarer til denne saken