Naboer til St. Elisabeth-senteret i Mellomvegen reagerer i et brev til Tromsø kommune på et nytt reklameskilt for Actic treningssenter. Treningssenteret holder til helsehusets lokaler, og fikk nylig montert et skilt med sterkt blått lys på fasaden.

Skiltet er ikke mer enn ti meter fra vinduene til naboene i den nyoppførte blokka i Mellomvegen 54 A og B.

Blå stue

En beboer i sameiet skriver i et brev til Tromsø kommune at lyset fra skiltet er sjenerende sterkt.

- Skiltet lyser kraftig opp leiligheten vår når det skrus på når det blir mørkt ute. Skiltet er cirka 10 meter fra stuevinduene våre og stua blir blå på kveldene, opplyser naboen i brevet.

Naboen lurer videre på om tiltaket er søknadspliktig, og etterspør dokumentasjon på godkjenning fra kommunen.

Av brevet fremgår det at naboene ønsker å fremme en klage på vedtaket, dersom det er godkjent.

Undersøker saken

Svein Kristian Wikstrøm, styreleder i sameiet Mellomvegen 54-56, forteller at de i styret ikke har hørt noe om lysplagene.

- Jeg skal sjekke dette ut og eventuelt følge opp saken. Så blir jo det et sprøsmål om det er til slik sjenanse at enten vi eller kommunen må foreta oss noe, sier Wikstrøm på en sms til Nordlys.

Ikke hørt om

Daglig leder ved St. Elisabeth-senteret, Siv-Hege Antonsen Helsing Schrøen, forteller til Nordlys at dette er første gang hun hører at skiltene er til sjenanse. Hun forteller at Actic fikk tillatelse til å sette opp skiltene av huseier, men at hun ikke har vært inne i prosessen rundt anskaffelsen av skiltene, og derfor ikke vet om det ble sendt noen søknad til kommunen.

- Vår innstilling er uansett at vi skal ha et godt samarbeid med våre naboer. Vi har stor tro på at vi skal finne en god løsning på dette.