Merete Jørstad, som har ledet Kvænangens kommunes omstillingsarbeid, har sagt opp sin stilling i Kvænangen Næringsfabrikk.

Hun skal nå over i ny jobb i NHO Arktis hvor hun skal jobbe som rådgiver for politikk og kommunikasjon.

- Det er selvfølgelig kjedelig å miste en dyktig medarbeider. Jørstad har gitt omstillingsarbeidet en god start. Det er begynnende utviklingsprosjekter i mange bedrifter, nettverk bygges og kompetansehevende seminarer holdes, og målsetningene om 12 arbeidsplasser de to første årene, er innfridd. At hun velger å gå videre til en så solid organisasjon får vi nesten se på som et kvalitetsstempel – Kvænangen Næringsfabrikk fostrer dyktige folk, sier styreleder Toril Bakken Kåven.

Kåven sier en pressemelding at de straks går i gang med å finne Jørstads erstatter.

- Håpet er at vi skal ha en ny person på plass i løpet av april-mai, men viktigst er det at vi finner rette person som kan drive omstillingsarbeidet videre med samme entusiasme og pågangsmot, avslutter Kåven.