Skolen har vært plagt med hærverk en rekke ganger. Nå har det skjedd igjen