Gå til sidens hovedinnhold

Derfor vil han sette ned eiendomsskatten i Tromsø

Artikkelen er over 4 år gammel

Erlend Bøe mener kommunens økonomi er bedre enn sitt rykte

Høyres Erlend Bøe og Anna Amdal Fyhn mener Tromsø kommunes økonomi er så god at eiendomsskatten kan settes ned til 2015-nivå.

- Kommunens økonomi er ikke så dårlig som de rødgrønne skal ha det til. Driftsregnskapet for 2015 og 2016 viser et regnskapsmessig resultat på 40,5 millioner kroner og 102,6 millioner kroner. Det må komme innbyggerne til gode, sier Erlend Bøe.

Lønnsfest på rådhuset

Han peker også på administrasjonssjef Britt Elin Steinveg har gitt flere av sine nærmeste toppledere voldsomme lønnsøkninger.

- Selv om denne lønnsøkninga ikke er avgjørende, vitner dette om en forbrukskultur som er annerledes enn intrykket man får når man hører toppene uttale seg. Tromsø kommune har selvsagt sine utfordringer, men ikke så store som det skapes inntrykk av. Derfor kan man trygt sette ned eiendomsskatten til 2015-nivå, mener Bøe.

Les også

Steinveg grillet i formannskapet: - Hun er i utakt med de ansatte

 

Eiendomsskatten ble satt noe ned i de fire årene de blå-blå styrte byen. Men da Ap/SV/Rødt overtok makta, ble den satt opp.

- 82 prosents økning

- Den gjennomsnittlige huseier har opplevd en økning i eiendomsskatten på 82 prosent siden 2015. Det er mye penger. Vi i Høyre ønsker på sikt å fjerne hele eiendomsskatten, men det er ikke gjort over natten. Vi hadde begynt på denne oppgaven, og vil fortsette jobben. Eiendomsskatten er en usosial skatt som ikke tar hensyn til folks inntekter og den rammer ofte blindt og tilfeldig, sier Bøe.

Han og Anna Amdal Fyhn vil ta opp denne saken i neste kommunestyremøte, gjennom en såkalt interpellasjon. Der foreslår Høyre at administrasjonssjefen skal utrede konsekvensene av å redusere eiendomsskatten så raskt som mulig i 2017.

- Tror du på flertall for dette?

- Ja. Absolutt. Ap har tidligere sagt at de vil sette ned eiendomsskatten når kommunens økonomi tillot det. Nå får vi se om det bare var tomme ord, eller om de mener alvor, sier Bøe.

Ap vil vente

Arbeiderpartiets Jarle Heitmann bekrefter at Ap fortsatt ønsker å sette ned eiendomsskatten, men vil vente for å se om økonomien tillater det.

- I august i fjor vedtok samarbeidspartiene at det skal jobbes for å skape rom for å redusere eiendomsskatten. Det er naturlig å få økonomirapport nummer 1 i månedsskiftet mai/juni, for å vurdere om vi har skapt dette rommet, sier Heitmann.

Her er hele interpellasjonen fra Høyre:

Eiendomsskatten må senkes

Innsendt av Erlend Svardal Bøe (H) og Anna Amdal Fyhn (H)

I årsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt å øke eiendomsskatten i Tromsø kommune. Takstgrunnlaget ble økt med 7 prosent og skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer ble satt til 5,0 promille og 7,0 promille for alle andre typer eiendommer. Denne økningen av eiendomsskatten har ført til at den gjennomsnittlige huseier i kommunen har opplevd en økning av eiendomsskatten på 82 prosent. Takstgrunnlaget og skattesatsene som ble vedtatt i 2016 er videreført i årsbudsjettet for 2017.

Begrunnelsen for at eiendomsskatten ble økt var at Tromsø kommune hadde dårlig økonomi og store økonomiske utfordringer. Tromsø kommune har helt klart økonomiske utfordringer som må løses og tas tak i, men disse økonomiske utfordringene står ikke i stil med den kraftige økningen av eiendomsskatten som ble vedtatt i 2016 og videreført i 2017. Driftsregnskapet for 2015 og 2016 viser et regnskapsmessig resultat (mindreforbruk) på henholdsvis 40,5 millioner kroner og 102,6 millioner kroner for Tromsø kommune.

Eiendomsskatten er en usosial skatt som ikke tar hensyn til folks inntekter og den rammer ofte blindt og tilfeldig. Årsresultatene til Tromsø kommune de to siste årene viser klart og tydelig at det ikke er grunnlag for å si at eiendomsskatten må ligge på det nivået den gjør i dag fordi kommunen har dårlig økonomi. Ofte er eiendomsskatten et spørsmål om prioriteringer i en kommune, og det må alltid være slik at kommunen prioriterer i sin egen lommebok før en ber enkeltmennesker og familier om å prioritere i sin.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å utrede konsekvensene av å redusere eiendomsskatten så raskt som mulig i løpet av 2017. Utredningen bør omfatte reduksjon av eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendommer og andre eiendommer til 2015-nivå. Utredningen legges frem i tilknytning til kommunestyrets behandling av økonomirapport 1 og revidering av budsjett for 2017.

Kommentarer til denne saken