Gå til sidens hovedinnhold

Sjekk disse postene i selvangivelsen

Artikkelen er over 6 år gammel

Du kan tape penger dersom du ikke sørger for at alle tallene i selvangivelsen stemmer.

[Nettavisen]  Det er all grunn til å gå grundig gjennom selvangivelsen før den endelig leveringsfristen 30. april. For det første er det du som risikerer å måtte betale tilleggsskatt, dersom det er noe du unnlater å føre opp. For det andre så kan du tape penger på å ikke sikre deg at du har fått med alle fradragene.

Noen ganger kan det også være at en tredjepart, som arbeidsgiver eller banken din, har gitt feil opplysninger. Du må derfor sjekke om tallene i selvangivelsen stemmer overens med tallene i årsoppgavene du har mottatt.

Her må det ofte gjøres endringer

Det er en del poster som det gjøres flere endringer på enn andre. Her er de viktigste postene for dette.

Bil
Har du kjøpt eller solgt bil før årsskiftet, må du passe på at disse endringene er med i selvangivelse. Sjekk også om bilens verdi er lavere enn den standardverdsettelsen som brukes i selvangivelsen.

Foreldrefradrag
Hvis du leverer i barnehage og kjører en omvei, kan du trekke fra dette i foreldrefradraget. Dette må du passe på selv å føre opp.

Fra 2014 kan man også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år. Dette fradraget må i selvangivelsen for 2014 selv huske på å føre op.

Reisefradraget
Dette må blant annet endres når du har skiftet jobb.

Renter (inntekt og fradrag)
Renter kan blant annet bli feil, fordi samboere ønsker å fordele rentene mellom seg på annen måte enn det som er ført opp i selvangivelsen. Det kan også være mellom lån mellom familiemedlemmer som må inn i selvangivelsen.

Ektefeller som er gift kan fritt fordele renteinntekter og renteutgifter mellom seg. Dette har bare betydning hvis den ene av ektefellene har en nettoinntekt under 48.800 kroner. Da kan det lønne seg å føre over eventuelle rentefradrag over på den som tjener mest.

Det kan også være lønnsomt å føre over renter der én eller begge er pensjonister eller uføretrygdede.

Slik retter du feil

Selvangivelsen kan både leveres på papir og elektronisk.

Dersom du skal gjøre endringer, er det naturlig nok litt forskjellige fremgangsmåter avhengig av hvordan du skal levere.

Hvis du ikke vet hvilken postnummer som er riktig, finner du dette i Finn post.

Nett:

Skal du endre eller tilføye noe i Altinn, kan du enten trykk direkte på posten eller trykke på «Endre» til høyre. Da kommer du inn på posten, og får også opp underpostene. Det er også mulig å legge til poster.

Inne på posten kan du trykke på «Endre», og du får opp et felt som du kan skrive inn riktig tall i. Det riktige tallet vil dermed komme opp under kolonnen «Rettet til».

Når du mener at alle tall stemmer, klikker du på «Start innsending». Husk også at du kan endre og levere selvangivelsen flere ganger før den endelige fristen 30. april. Det er den sist innleverte som gjelder.

Du har også mulighet til å legge ved vedlegg når du leverer elektronisk. Bare klikk på fanen «Vedlegg», når du er inne på selvangivelsen din.

Papir:

Hvis du leverer på papir, får du ikke skatteoppgjøret før tidligst 6.august.

På papir setter du rett og slett en strek over det forhåndsutfylte tallet, og fører opp det riktige beløp i kolonnen «rettet til».

Hvis det er inntekt, fradrag, formue eller gjeld som ikke er forhåndsutfylt, fyller du inn dette under posten «Beløp som ikke er forhåndsutfylt». Her må du også finne hvilket nummer den aktuelle posten har, se Finn post.

Selvangivelsen kan sendes til denne adressen:

Skatteetaten
Postboks 4305
8608 Mo i Rana

Flere opplysninger

Dersom du har ytterligere opplysninger som du mener er viktig å gi til Skatteetaten, kan du gjøre det i selvangivelsens post 5.0, «Tilleggsopplysninger».

Du må også passe på at du endrer eller gjør tilføyelser på riktig post. Dette kan du finne ut ved å se i Finn post. (ANB)

Kommentarer til denne saken