Nesten 100.000 personer i Troms får igjen penger, mens 25.000 får en kjp ekstraregning. Her er alt du må vite om skattemeldingen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I Troms har 95 131 personer fått en foreløpig skatt til gode på i gjennomsnitt 11093 kroner, mens 25 253 har fått en foreløpig restskatt på 20 498 kroner i gjennomsnitt.

Det opplyser Skatteetaten i en pressemelding:

4,9 millioner nordmenn får tilgang til skattemeldingen i dag. Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler slik at du betaler riktig skatt.

Skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er forhåndsutfylt med opplysninger om inntekt, formue, bolig, gjeld og fradrag. Det er fortsatt noen skatteforhold du selv må fylle ut inn i skattemeldingen, for eksempel utleieinntekter og utenlandsforhold som feriebolig.

- Skatteetaten vet ikke alt om deg, og det er du som kjenner din økonomi best. Vi mottar stadig mer informasjon om deg, men du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger som er grunnlaget for å beregne skatten din, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Du kan også gå glipp av fradrag, hvis du ikke fyller inn korrekte opplysninger i skattemeldingen, som for eksempel fradrag for reiseutgifter.

Årlig skattesjekk

- Det kan lønne seg å bruke en halvtime på denne årlige skattesjekken og sørge for at du har alt på stell. Hvis alle opplysningene i skattemeldingen er riktig og alt er tatt med, så trenger du ikke å levere den. Hvis du skal endre noe, er dette lett å gjøre på nett, sier Holte.

Frister for levering

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer trenger ikke å levere skattemeldingen. De som mottar skattemelding for næringsdrivende har ikke anledning til å benytte seg av ordningen med leveringsfritak og må levere skattemeldingen elektronisk.

Ny skattemelding

Skatteetaten utvikler en ny skattemelding.  Et mindre utvalg av befolkningen (ca. 280 000) vil få tilgang til den nye skattemeldingen i år. Planen er at mange flere skal få den nye skattemeldingen neste år. Postene slik vi kjenner dem blir erstattet av temaer som hører naturlig sammen, som "bank og lån". Du vil få en mer aktiv veiledning i løsningen ved at du blir stilt relevante spørsmål underveis, eller du blir gjort oppmerksom på forhold som må fylles ut. Du får for eksempel en kommentar hvis du legger inn renteutgifter som virker unaturlig høye i forhold til oppgitt gjeld. Dette skal hjelpe deg til å føreinn riktige opplysninger.

Fakta om skattemeldingen:

 • Skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning. 8 av 10 (2,9 millioner) ligger an til å få skatt til gode når skatteoppgjøret er klart, mens 2 av 10 (800.000) sannsynligvis må betale restskatt.  Gjennomsnitt til utbetaling er 11 800 kroner. Restskatt å betale er 25 900 kroner i snitt.
 • Beløpene på restskatt og skatt til gode er foreløpige. Det er først når du får skatteoppgjøret at du får endelig beregning av skatt. I skatteoppgjøret er det tatt hensyn til eventuelle endringer og nye opplysninger du selv har utført. Skatteoppgjøret er klart mellom juni og oktober.
 • Noen får ikke foreløpig skatteberegning i skattemeldingen; som for eksempel de som har fått skattemelding for næringsdrivende og deres ektefeller og andre med mer komplekse skatteforhold.
 • I årets skattemelding er det opprettet flere nye poster. De nye postene er inntekter fra kortidsutleie av bolig, opplysninger om tidsrom for pendlerutgifter, opplysninger hvis du ønsker å oppgi en kontaktperson og et nytt skjema for gevinst, tap, utbytte, formue på aksjer og andre finansielle produkter.
 • 7 av 10 lønnstakere og pensjonister benytter leveringsfritak. Det vil si at de ikke gjør endringer, men leverer den forhåndsutfylte skattemeldingen automatisk ved leveringsfristen. 3,2 millioner brukte leveringsfritak i fjor. Flere enn 9 av 10 av de som leverte skattemeldingen, leverte den elektronisk. Rundt 85.000 leverte på papir.
 • 4 millioner (8 av 10) får skattemeldingen kun elektronisk. Disse får varsel på e-post når skattemeldingen er tilgjengelig og en påminnelse på SMS.
 • Skatteetaten sender 786 000 skattemeldinger på papir. Det er 90 000 færre enn i fjor. De som mottar skattemeldingen på papir er de 200 000 som har reservert seg mot å motta elektronisk kommunikasjon fra stat og kommune, og alle som vi ikke har e-postadresse eller mobiltelefonnummer til. De sistnevnte får skattemeldingen både elektronisk og på papir.
 • Skattemeldingen for 2018 er sendt ut på flere språk og målformer.
 •  
  • Bokmål: ca. 4,3 millioner
  • Nynorsk: ca. 473 000
  • Samisk: ca. 200
  • Engelsk: ca. 175 000

Fylkestall

Tallene viser foreløpig skatteberegning for 2018. Både skattepliktige og Skatteetaten kan endre tall i skattemeldingen før skatteoppgjøret (første skatteoppgjør er 20. juni). Opplysninger i skattemeldingen er basert på grunnlagsdata levert av tredjeparter og kan innholde feil.

Fylke

Foreløpig

skatt til gode

 

sum (kr)

Foreløpig skatt til gode

 

antall personer

Foreløpig restskatt

 

sum (kr)

Foreløpig restskatt

 

antall personer

Skatte-meldinger

 

Totalantall

Østfold

1 636 941 494

161 645

1 392 464 693

41 444

265 277

Akershus

3 968 095 887

312 912

3 085 866 960

102 067

543 313

Oslo

5 397 265 612

353 374

4 251 405 080

114 196

669 739

Hedmark

1 060 985 204

109 571

450 964 914

26 291

180 579

Oppland

1 048 629 810

103 599

422 906 192

24 343

172 236

Buskerud

1 678 818 534

151 893

988 007 489

41 739

253 542

Vestfold

1 509 207 591

136 200

863 747 815

35 291

221 394

Telemark

979 328 509

95 070

424 066 583

22 446

153 259

Aust-Agder

697 039 588

63 618

303 438 782

14 158

101 782

Vest-Agder

1 189 531 853

101 004

502 407 601

22 162

161 218

Rogaland

3 075 449 172

244 687

1 753 364 495

71 621

416 362

Hordaland

3 268 656 475

281 747

1 888 570 289

77 780

461 242

Sogn og Fjordane

661 868 762

60 489

296 948 224

15 204

101 129

Møre og Romsdal

1 691 260 758

147 490

901 823 372

37 132

237 679

Nordland

1 492 165 577

141 379

693 379 860

34 901

220 240

Troms

1 055 260 770

95 131

517 631 220

25 253

152 687

Finnmark

547 281 775

45 418

170 891 576

10 385

71 889

Svalbard    

666

Sokkel/utland

169 457 589

14 794

273 168 233

13 854

64 723

Pensjon Utland    

50 935

Trøndelag

2 636 436 121

247 742

1 449 450 940

66 365

411 116

     

 

 TOTAL

33 763 681 081

2 867 763

20 630 504 318

796 632

4 911 007

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken