Storaksjon mot nordnorske selskaper – 14 personer pågrepet

AKSJONERTE: Politioverbetjent og sjef for grense- og utlendingsseksjonen, Per Øyvind Skogmo, i Troms politidistrikt forteller at 14 personer er blitt pågrepet etter aksjonen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Arkivfoto

AKSJONERTE: Politioverbetjent og sjef for grense- og utlendingsseksjonen, Per Øyvind Skogmo, i Troms politidistrikt forteller at 14 personer er blitt pågrepet etter aksjonen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Arkivfoto

Artikkelen er over 3 år gammel

Flere personer er pågrepet etter en stor tverrfaglig aksjon mot arbeidslivet i Nord-Norge.

DEL

Les ut året for kun 100,- Bestill her!

Til sammen har over 200 ansatte ved Politiet, Politiets utlendingenhet, Skatteetaten, kemnere, NAV Kontroll og Arbeidstilsynet aksjonert mot hele 411 selskaper i Nord-Norge.

Hensikten var å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet.

Aksjonen ble gjort den 4. og 5. oktober, skriver skatteetaten i en pressemelding.

Under aksjonen ble det oppdaget 14 personer uten lovlig opphold, manglende føring av personallister og det ble innkrevd over 7 millioner kroner.

Større kraft

Aksjonen førte også til at flere personer nå er mistenkt for trygdesvindel.

- I møte med denne typen kriminalitet ser vi at tverretatlig samarbeid er en styrke. Der vi finner brudd på en etats regelverk, finner vi ofte brudd på andre etaters bestemmelser. Når etatene samarbeider kan vi med større kraft og presisjon slå ned på de aktører som ikke viser vilje til å etterleve de spilleregler som gjelder, sier Stein Birger Ringseth, avdelingsdirektør for Kontroll og Skattekrim i Skatt nord, i pressemeldingen.

Politiet har med bistand fra Politiets utlendingenhet pågrepet 14 personer for ulovlig opphold og arbeid i Nord-Norge, 6 pågripelser i Finnmark politidistrikt, 3 i Troms politidistrikt og 5 i Nordland politidistrikt. Det vil bli opprettet utvisningssak på alle. Politiet vil også vurdere om det er grunnlag for ytterligere reaksjoner.

- I Troms har politiet pågrepet en kvinne for ulovlig opphold og ulovlig arbeid. To menn ble i tillegg pågrepet for ulovlig arbeid, den ene av disse oppga også falsk ID til politiet i forbindelse med kontrollen. Ulovlig arbeid er alvorlig arbeidslivskriminalitet, i tillegg er det også isolert sett viktig å avdekke de personene som oppholder seg ulovlig i riket, sier politioverbetjent og sjef for grense- og utlendingsseksjonen Per Øyvind Skogmo i Troms politidistrikt.

- Vi er skuffet

Skatteetaten kontrollerte 186 virksomheter, og hentet inn i overkant av 7,1 millioner kroner forfalte skatte- og avgiftskrav. Det største enkeltbeløpet var på 1,1 million kroner.

Det ble også funnet feil eller mangler ved personallisteføring hos 73 av 202 virksomheter. Det ble oppdaget 124 personer som ikke sto oppført i listene, men som likevel var i arbeid. Slike feil og mangler kan indikere svart arbeid, skriver skatteetaten.

Disse arbeidsgiverne blir ilagt gebyr, og pådrar seg ytterligere oppmerksomhet.

Under aksjonen kontrollerte Arbeidstilsynet arbeidsavtaler, arbeidstid, lønn og sikkerhet. De arbeider nå med oppfølging av sine funn. Svært mange arbeidsgivere overholdt ikke bestemmelsene om arbeidsavtaler med sine ansatte. Det betales til dels langt under tariff i bransjer der minstelønn er allmenngjort.

- Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver ikke overholder regelverket, spesielt der det ansettes utenlandske arbeidere som ofte ikke har gode nok kunnskaper om sine rettigheter, sier John Arve Skarstad, tilsynsleder ved Arbeidstilsynets tilsynskontor i Tromsø.

NAV Kontroll har så langt fem saker som skal utredes nærmere for trygdesvindel.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken