Leier du ut på Airbnb? Da har disse skattedirektørene en nyhet til deg

Etter modell fra Danmark, skal nå skattemyndighetene i Norge få direkte informasjon fra plattformselskaper slik som Airbnb.