(Nordnorsk debatt)

Det muterte Covid 19-viruset ble fredag påvist hos to britiske soldater som har deltatt på øvelsen Joint Viking i Nord-Norge. Det er alvorlige og nedslående nyheter. Men det er som forventet, dessverre.

Gjentatte ganger gjorde helsemyndighetene regjeringen oppmerksom på at de var sterkt uenige i unntaksordningene knyttet til karantene for soldatene. Helsemyndighetene mente faren for spredning av et vesentlig mer smittsomt virus ville være stor.

Øvelsen ble avlyst tidligere denne uken, men tilbaketoget kom alt for sent. Skaden er allerede skjedd. Øvelsen ble igangsatt til tross for sterke advarsler fra helsemyndighetene nasjonalt og lokale leger, deriblant overlege Mads Gilbert i Tromsø.

Ikke før 15. januar, med hundrevis av soldater på plass i indre Troms, begynte Solberg-regjeringen å stramme inn. Da hadde Forsvaret allerede mistet kontrollen.

Ifølge Filter Nyheter trosset Regjeringen de faglige rådene fra både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, da de tillot utenlandske soldater å sitte i innreisekarantene i grupper på hele 40 personer. Og smittetallene steg raskt, særlig blant briter og amerikanere.

Dette gjorde regjeringen og Forsvaret til tross for gjentatte advarsler og sterke karakteristikker fra FHI, om at dette var både «uakseptabelt» og «uforsvarlig». Situasjonen knyttet til karantene var ikke under kontroll i Forsvaret, sier Frode Forland i FHI til Filter Nyheter.

Vi våger den påstand at en så omfattende øvelse, med så stor risiko, aldri ville blitt tillatt gjennomført i folkerike områder på Østlandet. Det er derfor god grunn til å spørre Forsvaret og Regjeringen om sivilbefolkningens trygghet og helse har mindre verdi i nord enn i sør.

Det som har skjedd, er skandaløst og grovt. Med viten og vilje fløy Forsvaret inn 3000 soldater til Nord-Norge fra noen av de mest nedsmittede landene i den vestlige verden. De skal nå returneres i løpet av uker.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er den som er ansvarlig. Han har gamblet med sikkerheten til befolkningen i nord, gjennom et hasardspill som ikke er akseptabelt.

– Dette håndterer Hæren og Målselv kommune, er den korte kommentaren fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NRK fredag ettermiddag.

Det forsterker bildet av arroganse og skjødesløshet. Tilliten til Bakke-Jensen er på et bunnpunkt. Han har, mot bedre vitende og mot faglige råd, vist en alvorlig svikt i dømmekraften. Forsvarsministeren har - heiet fram av servile høyrefolk i nord - trumfet gjennom en øvelse som i sum kan ha svekket totalsvaret gjennom å spre et farlig virus i stedet for å sikre sivilsamfunnets interesser.