Skal flytte 62 beboere når sykehjemmet stenger. Hvordan det skal skje, er usikkert

Beklager feilinformasjon om stenging av Kvaløysletta sykehjem, men fremdeles er mange spørsmål ubesvart.