Skal du betale selv om barnehage og skoler er stengt? Dette svarer Tromsø-ordføreren

Andre avkortinger i kommunale regninger kan også bli aktuelt.